Соработка со здружението за лековити растенија “Глог”

Во посета на МНД на ден 11.04.2012 год.  дојдоа господата Тихомир Ристески заедно со претставникот на Стопанската комора од Битола Никола Димковски кои понудија преку гранична соработка со Грција за изработка на проект под работен наслов “Природни ресурси во Пелагонискиот и Леринскиот регион”.