ОДДЕЛЕНИЈА

+
Членови
центри
Одделенија
години
постоење

Станете член на Македонско Научно Друштво – Битола

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЧЛЕНСТВО ВО МАКЕДОНСКОТО НАУЧНО ДРУШТВО – БИТОЛА

Локација

ул. Пеце Матичевски 39, Битола 7000 (Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола)

+389 47 222 683