Лица за контакт

Претседател: Вонр.проф. д-р Марјан Танушевски

e-mail: martan@t.mk

 

Одговорен за организирање на презентации, изложби и др. јавни манифестации (собири, симпозиуми и др.)

Ивана Степанулевска

e-mail: mss.bitola@gmail.com

047 222 683