Излезе од печат книгата “Вадемекум за безбедност и сензорен квалитет на храната”

Прирачникот е печатен на 630 страници во Б-5 формат, на македонски јазик.
Во издание на МНД-Центарот за обука и примена на системи за безбедност и квалитет на храната излезе од печат прирачникот “Вадемекум за безбедност и сензорен квалитет на храната” од авторскиот тим : Проф. др.сц. Борис Ангелков, раководител на Центарот , Проф. др. сц. Милена Мандич, Прехранбено-технолошки факултет Осијек- Р. Хрватска, соработник на Центарот, Проф. др. сц. Лиљана Приморац, Прехранбено-технолошки факултет-Осијек- Р. Хрватска, Вет. спец. Лилјана Дојчиновски, менаџер за квалитет и безбедност во “Nestle”-Bakersfield, Калифорнија-УСА и М-р Сузана Шулевска, Млекара “Здравје”-Радово во Битола.