Настап на вокално-инструменталниот состав “Ad Libitum art”

На 13.05.2012 год. во 11:30 во с. Маловиште комуната на власите- арманите  „Браќа Манаќа“ – Битола по повод реализацијата на проектот „Во влашкото маало“ ќе настапи вокално-инструменталниот состав “Ad Libitum art”, кој што работи во рамките на МНД – Битола. Под раководство на диригентот д-р Екатерина Јосифовска.