Свечена Академија по повод 140 години од раѓањето на Петар Поп Арсов

Свечена Академија по повод  140 години од раѓањето на Петар Поп Арсов

Модератор:    д-р Александар Литовски Никола Миновски
Учесници :     д-р Ванчо Ѓорѓиев

Време: 19 Октомври 2012 г. во 12 часот
Сала за промоции НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола