Промоција на книгата „По стапките на христијанството во Македонија“

Во рамките на прославата во програмата за „Ослободувањето на Битола на 4 Ноември“ Ве покануваме на:

ПРОМОЦИЈА

на книгите:„По стапките на христијанството во Македонија“од авторите проф. д-р Вера Стојчевска Антиќ и м-р Методиј Златанов.

Промоцијата ќе се одржи во просториите на НУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола на 01.11.2012 год., во 13 часот.