Изложба “СЛИКИ – МАЛ ФОРМАТ”

Ве известуваме дека на ден, на 12.07.2012 во 20 часот во “Магазата” – Битола, ќе биде отворена изложба СЛИКИ – МАЛ ФОРМАТ на членот на МНД – Битола г-дин Панде Петровски, изложбата е дел од програмата на БИТ ФЕСТ “12.