Излезе од печат книгата “Чекорење низ пеколот”

Овие  денови излезе од печат книгата “Чекорење низ пеколот” од автортот Димитар А.Богдановски во издание на Македонското Научно Друштво Битола.