На 20.03.2012 промоција на научно стручен труд за лобирање

Центарот за лобирање при МНД-Битола на  20.03.2012 г. (вторник) со почеток во 10:00 часот на средба со со новинарите ќе презентира научно-стручно истражување под наслов „Перцепција на феноменот лобирање во националниот дневен печат во Република Македонија“.

Прес-конференцијата ќе се одржи во просториите на МНД-Битола.