АКАДЕМИК ТАКИ ФИТИ ИЗБРАН ЗА РЕДОВЕН ЧЛЕН НА МНД-БИТОЛА

Претседателот на МАНУ, академик Таки Фити од 13 јуни 2018 година е редовен член на МНД-Битола.

Приемот на академик Фити беше проследен со пристапно предавање на тема „Нобеловци по економија“.

Таки Фити