Јавен повик за Научно-стручен собир со меѓународно учество

Почитувани членови на МНД-Битола,

Македонското научно друштво – Битола, Ве повикува да учествувате со свој труд на Научно-стручен собир со меѓународно учество на тема : ВЛИЈАНИЕТО НА ПАНДЕМИЈАТА ВРЗ НАУКАТА – ИСКУСТВА И ПРИМЕРИ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРЕДИЗВИЦИ ВО ОПШТЕСТВОТО“. 
 
Повеќе информации за овој Јавен повик може да добиете од следниов линк