Краен рок на Јавниот повик за учество на Научно – стручен собир !!!

Почитувани членови на МНД-Битола,

Би сакале да Ве информираме дека краен рок за пријавување на апстракти за учество со свој труд на Научно-стручниот собир со меѓународно учество на тема : „Влијанието на пандемијата врз науката – искуства и примери на професионални предизвици во општеството“ е 15.09.2021 година.
 
Повеќе информации за овој Јавен повик може да добиете од следниов линк