СОРАБОТКА МЕЃУ МНД-БИТОЛА И МАНУ

Претседателот на МНД-Битола доц. д-р Марјан Танушевски оствари средба со претседателот на Македонската Академија на Науките и Уметностите, Академик Таки Фити. На приемот во МАНУ, претседателот на МНД-Битола, Танушевски го информираше Академик Фити за програмата за работа на МНД-Битола, а договорени се и заеднички активности кои ќе се реализираат на крајот од оваа и почетокот од идната година.