Празнична изложба „Книги: историја, иднина“ за 4-ти Ноември

МНД-Битола со изложба на книги ги отвори празничните манифестации посветени на Денот на ослободувањето на Битола. Изложбата ја отвори градоначалникот на Битола, м-р Наташа Петровска, гостите ги поздрави претседателот на МНД-Битола, д-р Марјан Танушевски, а најновниот број на списанието „Современи дијалози“ го промовира Весна Мундишевска Велјановска, главен и одговорен уредник на списанието.