Новоиздадени книги на МНД

На 24.04.2012 год. излезе од печат книгата “Слободноѕидарски или религиозни симболи” и „Свети Јован Владимир“ од проф.д-р.Миле Миќуновиќ во издание на МНД Битола.


 

На 26.04.2012 год. печат книгата “Мојот свет”  од прим.д-р.Слободанка Николовска во издание на МНД – Битола. Книгата содржи 72 стр., фромат 21 cm, и отпечатена е во 300 примероци.


 

На 27.04.2012 год. излезе од печат книгата “Платно на вистината” од Марија Бундалевска во издание на МНД Битола, отпечатена е во 200 примероци.


 

На 17.05.2012 год. излезе од печат книгата “Дами и господа гологлави”  од Билјана Талевска во издание на МНД Битола. Книгата содржи 65 стр., фромат A5 cm, и отпечатена е во 200 примероци .


 

На 17.05.2012 год. излезе од печат книгата “Одбрана на македонизмот” во издание на МНД Битола  од д-р Александрат Литовски  член на МНД. Книгата содржи 94 стр., фромат A5 cm, и отпечатена е во 200 примероци.