Меѓународна научна конференција

Меѓународна научна конференција

МНД-Битола на 10 и 11 ноември одржа Меѓународна научна конференција на тема „Образованието на крстопат – состојби, предизвици, решенија и перспективи “.Конференцијата беше поддржана од МАНУ, а во организацискиот дел партиципираа претставници на академската заедница од 11 држави во Европа.

 

Conference proceedings  The  education at the  crossroads  Bitola

Зборник – Меѓународна конференција 2017

Close Menu