Дваесетта Пелагонска културно – научна средба

Македонско научно – друштво Битола зеде учество на јубилејната 20 – та Пелагонска културно – научна средба која се одржа во Општина Новаци на 17.10.2020 година. Претседателот на Средбите г-дин Ѓорѓи Лазаревски додели јавна Благодарница на претседателот на МНД – Битола , доц д-р Невена Груевска искажувајќи благодарност за долгодишната поддршка и соработка.