ЈУБИЛЕЈНО ЛОГО 60 ГОДИНИ МНД-БИТОЛА

Во годината на јубилејот, МНД-Битола во јавноста и на организирани настани ќе користи јубилејно лого креирано од ликовниот уметник и педагог, член на МНД-Битола, Панде Петровски.

Јубилејното лого 60 години МНД-Битола го истакнува јубилејот кој е впишан во заштитниот знак на друштвото изработен од ликовниот уметник Ранко Струмениковски во времето кога се формираше Друштвото.