Формирана работна група за подготовка на Апликација

Почитувани,

Со иницијатива на ЦЕЕ при МНД  и ЕЛЕМ/РЕК Битола формирана е Работна група за подготовка на  Апликација според конкурсот за ЦИП ЕКО-Иновации објавен од ЕУ на 08.05.2012, со последен ден на 06.09.2012 година.