Учество на 21 Пелагонско – културни научни средби

На ден 13.11.2021 год. д-р Невена Груевска го поздрави одржувањето на 21-те Пелагонско – културно научни средби, а раководството и’ додели Благодарница за повеќегодишната соработка меѓу МНД-Битола и тимот кој го организира овој настан. Учесници на овие средби беа и членови на МНД-Битола.