Стојан Апчевски

Стојан Апчевски

Роден е 1936 год. во с. Баница – Леринско. Завршил Педагошка aкадемија – ликовен отсек во Скопје. Самостојно излагал во Битола, Нови Сад, Крагуевац. Учествувал на повеќе групни изложби, како и биеналe за графика и сликарство во земјава и странство каде се здобил со посебна почесна диплома. Изработил монументална фреска во Демир Хисар. Организирал повеќе изложби во сопствената галерија „Трон арт“ и повеќе градови низ Републиката посветени на холокаустот на Евреите. Добитник на многу награди и признанија. Добитник е и на наградата за идејно решение на амблемот на град Битола.

Редовен член на ДНУ е од 1987 година.

tel. 047 233 161

 

 

Apcevski Stojan

Born in 1936 in Banica – Florina. Graduated from the Pedagogical Academy – Department of Art in Skopje. He had Solo exhibitions in Bitola, Novi Sad, Kragujevac. Has participated in many group exhibitions, and Biennialof graphics and painting in the country and abroad, where he received a special honorary degree. Author of monumental fresco in Demir Hisar. Organized several exhibitions in his own gallery „Tron Art “ and many cities throughout the country dedicated to the Holocaust of the Jews. Winner of many awards and recognitions. He won the award for emblem design solution of the city of Bitola.

He has been regular member of the Society of Science and Art since 1987.