Соработка меѓу МНД-Битола и Здружение „Сајанс“-Велес

МНД-Битола почна соработка со Здружението „Сајанс“-Велес, иницирана од д-р Невена Груевска, поранешен член на УО на МНД-Битола, а сега член на Уредувачки Совет. Според програмата, двете здруженија ќе го реализираат проектот „Науката, човеково право“ кој на Светскиот ден на науката ќе резултира со Договор за меѓусебна соработка.