Работна средба на МНД-Битола и САЈАНС-Велес во МАНУ

Претседателот на МНД-Битола, д-р Марјан Танушевски, претседателот на здружението „Сајанс“-Велес, д-р Димитар Анастасовски и д-р Љупчо Врчков остварија средба со академик Таки Фити и ги договорија активностите за организирање на стручно-научна конференција во Велес.