Прием на нови редовни членови на МНД-Битола

Управниот одбор на МНД-Битола за редовни членови ги избра : д-р Весна Милевска ( одделение за лингвистика и литература ), д-р Александар Саша Трајковски ( одделение за применети науки и медицина ) и м-р Стефан Караџовски ( одделение за историско-географски науки ), а на редовна седница на Управен одбор им додели Дипломи за прием.