Прес – конференција за одржување на Научно – стручен собир по повод Светскиот ден науката

На прес – конференција одржана на 9 ноември 2021 година во МНД-Битола, доц. д-р Невена Груевска посочи дека на научно-стручниот собир учествуваат 28 автори со 17 трудови кои ќе бидат објавени во списанието „Прилози“. Проф. д-р Лидија Стефановска истакна дека основната цел на овој собир е да се согледа какво и колкаво е влијанието на пандемијата врз науката, а проф. д-р Сашо Кочанковски истакна дека со поблиско поврзување на науката и општеството овој Меѓународен ден и собир имаат за цел да се обезбеди поблиска информација до граѓаните за развојот на науката.

 

 

 

 

https://mia.mk/%d0%bc%d0%bd%d0%b4-%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%9c%d0%b8%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be-%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%81/

http://Mon, Nov 15 at 2:24 PM https://bitolanews.mk/2021/11/09/%d0%bc%d0%bd%d0%b4-%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be-%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd/

https://www.apla.mk/direktno/item/9108-nauchno-struchen-sobir-za-posledicite-od-pandemijata-vo-organizacija-na-makedonskoto-nauchno-drushtvo-bitola

https://kurir.mk/republika/opstini/vo-bitola-se-odbelezuva-10-noemvri-svetski-den-na-naukata/

https://portal.pelanet.mk/?p=44806

https://kanal5.com.mk/mnd-bitola-domakjin-na-nauchno-struchen-sobir-za-vlijanieto-na-pandemijata-vrz-naukata/a502437

https://lider.mk/mnd-bitola-domakjin-na-nauchno-struchen-sobir-za-vlijanieto-na-pandemijata-vrz-naukata/