Презентација на МНД-Битола во Ректоратот на УКЛО-Битола

На покана на ректорската управа, а во рамки на Светскиот ден на науката, претседателот на МНД-Битола, д-р Марјан Танушевски ги претстави програмските активности на друштвото. Свечената седница на универзитетската комисија за наука се одржа под претседателство на проректорот за наука д-р Игор Неделковски.

Светскиот ден на науката годинава се одвива под мотото:  “Open Science, leaving no one behind”.