Начелен договор меѓу МНД и Стопанска комора-Битола

На 06.03.2012 год. е одржан состанок на Центарот за журналистика и портпаролство со представниците на Стопанската комора-Битола: Велјан Димовски, со раководителот на Центарот за журналистика и портпаролство м-р.Никола Талевски, на кој е договорено да се направи начелен договор за соработка меѓу МНД и Стопанска комора-Битола.