Научен собир „Академски такт за фолклорот и етнологијата“

МНД-Битола во соработка со НУ Центар за култура-Битола и со поддршка на Министерството за култура на 29 јули одржа научен собир на тема „Академски такт за фолклорот и етнологијата“. Трудовите на учесниците се публикувани во најновиот број на списанието „Прилози“.