„Креативност и претприемништво – Поврзаност и важност“ on line настан

 Програмската активност која МНД – Битола ја реализира во соработка со одделението за Општествени науки при МНД – Битола.
Овој настан беше во организација на Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП), а МНД-Битола и ФИКТ-Битола се јавија како ко-организатори.
Настанот е насловен Креативност и претприемништво. Поврзаност и важност , а се одржа онлајн на мај 2021 год.