Изложбата „Книги: историја, иднина“ низ слики…

Во НУ Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“-Битола и МНД-Битола изложени над 400 книги од издавачката дејност на Друштвото од 1960 година до денес…