Благодарница од Технички Факултет-Битола

По повод Јубилејот 50 години Техничкиот Факултет во Битола доделена е благодарница на МНД за досегашната успешна соработка.

Битола 25.10.2011 год.