Благодарница од Здружение Пелагонски Културно-Научни Средби 2011 год.

По повод одржувањето на 11-тите Пелагониски Културно-Научни средби во с.Логоварди здружението на овие средби при Општината Новаци му додели благодарница на МНД.