Академски час во Небрегово – Спомен дом на академик Блаже Конески

Македонското научно друштво – Битола и Педагошкиот факултет – Битола на 13.11.2021 година организираа АКАДЕМСКИ ЧАС ВО СПОМЕНОТ ДОМОТ НА КОНЕСКИ ВО НЕБРЕГОВО
Со овој настан се заокружи серијата настани кои во изминатиов период ги реализираа двете
институции, а со цел прославување на 100-годишнината од раѓањето на Конески и
прогласувањето на 2021 година за година на академик Блаже Конески.На настанот присутни беа професори од Педагошки факултет – Битола, членови на Македонското
научно друштво – Битола како и професори по македонски јазик од средните и основните училишта во
Битола. Беше прикажан и документарниот филм со наслов „Бесмртноста на Блаже Конески“, од авторката Искра Талевска дипломец на Педагошки факултет Битола.