Јавен повик за учество на научно – стручен собир „Академски такт за фолклорот и етнологијата“