Фото – изложба „Наши години“

 

 

 

 

Македонското научно друштво – Битола  го реализира културниот настан, изложба на документи и фотографии ,,Наши години”. Во фоајето на Центар за култура-Битола, претседателката на МНД-Битола доц. д-р Невена Груевска додели кристална коцка на член од семејството Струмениковски и јавна благодарница затоа што идејното решение на академскиот сликар Ранко Струмениковски и ден денес е амблем на Друштвото со кој се препознаваме во државата и странство. Амблемот на МНД-Битола е илустриран на јубилејната кристална коцка која денес е врачена на д-р. Тања Струмениковска –  Ристевска која воедно е редовен член на МНД-Битола