Соработка со РЕК Битола

На 07.03.2012 год. извршна е посета на РЕК Битола  и разговарано е со генералниот директор г-дин.Мирко Ристевски за соработка во областа на енергетиката и екологијата за подготвување на заеднички  апликации за меѓународни проекти.