Соработка помеѓу Фондација ПРЕДА и МНД- Битола

Потпишан е Договорот за соработка помеѓу Фондација РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА на ПЕЛАГОНИЈА- ПРЕДА и Македонско Научно Друштво- Битола за проектот: “Лобирање и учество на граѓанските организации во процесот на донесување јавни политики во Пелагонија”