Професор д-р Костадин Пушара, професор емиритус – почесен член на МНД-Битола

МНД-Битола го избра проф. д-р Костадин Пушара, професор-емеритус го избра за почесен член на МНД-Битола.

Професорот Пушара специјализирал во областа на меѓународното деловно финансирање и ризици во банкарството, академската титула Професор

МНД-Битола го избра проф. д-р Костадин Пушара, професор-емеритус го избра за почесен член на МНД-Битола.

Професорот Пушара специјализирал во областа на меѓународното деловно финансирање и ризици во банкарството, академската титула Професор Емиритус ја добил во 2008 година, а во меѓувреме од Универзитетот во Кембриџ е избран за Почесен амбасадор на Универзитетот, Почесен доктор на економски науки и член на Асоцијацијата 2000 истакнати интелектуалци на 21 век.

На јавниот академски настан и свеченост  во Националната установа универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“-Битола, професорот Пушара, доктор на економски науки, одржа и пристапно предавање на тема „Државите од Западен Балкан пред предизвиците на новиот светски поредок“.

Професор Костадин Пушара предава на повеќе универзитети во светот како што се Универзитетот Ломоносов во Москва, Академијата за дипломатија во Виена, Економскиот факултет во Сегедин, Универзитетот во Подгорица и во Букурешт, Институтот „Рио Бранко во Бразилија, Универзитетот Шухов во Белгород, Универзитетот Анжеликум во Рим, а со Македонското научно друштво-Битола соработува од 2011 година.

 

Емиритус ја добил во 2008 година, а во меѓувреме од Универзитетот во Кембриџ е избран за Почесен амбасадор на Универзитетот, Почесен доктор на економски науки и член на Асоцијацијата 2000 истакнати интелектуалци на 21 век.

На јавниот академски настан и свеченост  во Националната установа универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“-Битола, професорот Пушара, доктор на економски науки, одржа и пристапно предавање на тема „Државите од Западен Балкан пред предизвиците на новиот светски поредок“.

Професор Костадин Пушара предава на повеќе универзитети во светот како што се Универзитетот Ломоносов во Москва, Академијата за дипломатија во Виена, Економскиот факултет во Сегедин, Универзитетот во Подгорица и во Букурешт, Институтот „Рио Бранко во Бразилија, Универзитетот Шухов во Белгород, Универзитетот Анжеликум во Рим, а со Македонското научно друштво-Битола соработува од 2011 година.