Промовирана книгата „Современ менаџмент на системот за заштита и спасување“ од проф. д-р Менде Солунчевски

Македонско научно друштво-Битола ја промовираше книгата „Современ менаџмент на системот за заштита и спасување“ чиј автор е од проф. д-р Менде Солунчевски, професор на Воената академија во Скопје, Бизнис академијата Смилевски од Битола, Славјанскиот универзитет-Свети Николе и вработен во Министерството за одбрана.

Книгата ја промовираше, рецензентот проф. д-р Лидија Стефановска.