58 години МНД-Битола

МНД-Битола годишнината од основањето ја одбележа со промоција на Зборник на трудови на англиски јазик од меѓународната научна конференција „Образование на крстопат“, со доделување на јавни благодарници, со претставување на новоизбраните редовни членови д-р Зоран Николовски, д-р Гоце Ѓоргиев и д-р Виктор Митревски, а награда за посебен придонес во работата на МНД-Битола и беше доделена на Весна Мундишевска Велјановска, главен и одговорен уредник на списанието „Современи дијалози“ кое МНД-Битола го издава со фнансиска поддршка на Министерството за култура.