Програмска соработка меѓу МАНУ и МНД-Битола

Претседателот на МАНУ Академик Таки Фити и претседателот на МНД-Битола д-р Марјан Танушевски, реализираа неколку часовна средба посветена на меѓусебната соработка и подготовките на МНД-Битола за големиот јубилеј – 60 години од денот на формирањето. Претседателот на МНД-Битола д-р Марјан Танушевски на претседателот на МАНУ, академик Таки Фити му го подари најновиот број на списанието „Современи дијалози“.