Признание за МНД-Битола од Пелагонски културно-научни средби

МНД-Битола доби јавно признание и награди од Советот на Пелагонските културно-научни средби што се одржаа во Општина Новаци. Јавната благодарност до претседателот на МНД-Битола, д-р Марјан Танушевски за поддршката на традиционалната манифестација ја искажа претседателот на Советот на Пелагонски културно-научни средби, Ѓорги Лазаревски.