Престижна награда за м-р Душко Јошевски

Оваа година престижната награда за „Најдобар Млад Истражувач”, што ја доделува Народна банка на Р. Македонија,

ја доби м-р Душко Јошески член на Македонско научно друштво – Битола, кој што својата магистерска работа ја одбрани на универзитетот Staffordshire, во Велика Британија на програмата по Економија за Бизнис Анализа во Ноември 2008 година. Неговиот стручен труд под наслов “Вложување во инфраструктурата и раст на БДП: Метарегресивна анализа” беше парично награден како најдобар стручен труд за 2009. Извадок од овој труд беше објавен во ‘Прилози’ бр.09-10.од 2008.