Потпишан меморандум за соработка помеѓу МНД и БАС

Бизнис Академијата Смилевски предложи меморандум за соработка со МНД. Меморандумот беше двострано потпишан и договорена е програмска соработка на подготвување на апликации за меѓународни извори на средства.