Од печат излезе новото списание на Македонското научно друштво-Битола

Од печат излезе новото списание на Македонското научно друштво-Битола, Центар за култура – литература, драмска уметност, филм и издаваштво:


“СОВРЕМЕНИ ДИЈАЛОЗИ“

Каде што се застапени сите чинители на културата и уметноста кои можат да придонесат за зреењето на литературата, културата, драмската уметност, филмот, односно на целокупната уметност, како неизоставен факт од целокупното живеење.

Главен и одговорен уредник на списанието: Зоран Пејковски.