НОВОГОДИШНО ДРУЖЕЊЕ ВО МНД – БИТОЛА

 

Членовите на управниот и надзорниот одбор, уредувачкиот совет и етичката комисија, самоиницијативно организираа новогодишно дружење проследено со креативно украсување на елката, музика и разменување на искрени желби и пораки за Среќна Нова година!