Награда за животно дело прим.д-р.сц.Димитар Котевски

Битолски весник организира традиционално доделување на награди за најуспешни Битолчани. Минатата година 2010 Друштвото славеше 50 год. од своето постоење и развој и по тој повод ја доби специјанлата награда за најуспешни Битолчани. Оваа година почесниот претседател на МНД прим.д-р.сц.Димитар Котевски ја доби наградата за животно дело за 2011 год. Честитки за наградениот.