МНД-Битола и „Сајанс“-Велес потпишаа Меморандум за соработка

По иницијатива на д-р Невена Груевска и д-р Сашо Кочанковски од МНД-Битола и д-р Љупчо Вчков од „Сајанс“-Велес, на 13 ноември во Битола беше заокружен проектот посветен на науката, и по повод Светскиот ден на науката. Во знак на меѓусебна почит и со цел идна продлабочена соработка, претседателите на МНД-Битола и „Сајанс“-Велес, д-р Марјан Танушевски и д-р Димитар Анастасовски потпишаа Мемoрандум за соработка.