Комеморативна седница за Ѓорѓи Сугарев

По повод смртта на револуционерот Ѓорѓи Сугарев МНД во соработка со Здружението на граѓани почитувачи на делото на Дамјан Груев и НУУБ “Св.Кимент Охридски” ке организираат свечена комеморативна академија на која учество ке земат:

  • Проф. Ѓорѓи Димовски – Цолев
  • М-р. Јован Кочанковски
  • Проф. Здравко Божиновски

Во културно-забавниот дел ке настапи вокално-инстументалниот камерен состав “AD LIBITUM ART” по диригентство на д-р. Екатерина Јосифовска.

Комеморативната седница ке се одржи на 06.04.2012 год. во 18:00 ч.