Благодарница од НУУБ Св.Климент Охридски-Битола

По повод патрониот празник националната установа Универзитетска библиотека св.Климент Охридски-Битола му додедли благодарница на МНД-Битола за досегашната успешна соработка.